PREȚURILE ATELIERELOR

Taxa este de 490 lei pentru un modul (15 ședințe)

Dacă achitați în avans pentru cele două module (septembrie 2024-mai 2025)
beneficiați de o reducere: taxa va fi de 900 de lei. (pentru ambele module)

Modulul I

Preselectii: 16 septembrie 2024 – 21 septembrie 2024
Program: 23 septembrie 2024 – 25 ianuarie 2025

Modulul II

Preselectii: 27 ianuarie 2025 – 1 februarie 2025
Program: 3 februarie 2025 – 31 mai 2025

REGULAMENT GENERAL

privind organizarea şi desfăşurarea programului Atelierele „Micul Artist”

Capitolul I
Cadrul general

Art.1. (1) Prezentul regulament cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare al proiectului Atelierele „Micul Artist”, susținut de Opera Comică pentru Copii, destinat copiilor, până la vârsta de 18 ani şi are ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor şi talentelor copiilor.
Art.1. (2) Programul îşi propune să valorifice, în spiritul principiului egalităţii de şanse, talentele artistice ale copiilor, oferindu-le acestora şansa de afirmare profesională, prin valorificarea calităţilor proprii.
Art. 2. (1) Programul stimulează copii cu vârsta până la 18 ani, denumiţi în continuare beneficiari, prin intermediul educaţiei non-formale cu scopul dezvoltării pasiunii pentru cunoaştere şi valorificării creativităţii.
Art.2. (2)Proiectul constă în organizarea de cursuri susţinute de specialiști cu experienţă în domeniul respectiv. Fiecare curs va purta numele de atelier.
Art. 3. (1) Proiectul presupune următoarele etape:

  • A. Înscrierea copiilor prin completarea formularului cu ocazia preselecției.
  • B. Selecţia copiilor pentru fiecare atelier.
  • C. Pregătirea şi instruirea beneficiarilor în domeniile de activitate vizate de proiect.

Capitolul II
Criterii de eligibilitate şi selecţia candidaţilor

Art. 4. Criterii de eligibilitate pentru candidaţi
(1) Vârsta să nu depășească 18 ani până la data aplicării
(2) Manifestarea interesului pentru activităţile proiectului
(3) Completarea formularului de înscriere cu ocazia preselecției.

Art. 5   Selecţia candidaţilor
Se va realiza urmărind principiile:
– Respectarea cumulativă a tuturor criteriilor de eligibilitate
– Egalitatea de şanse şi de gen
– Meritocraţie
– Înclinaţie către activităţile specifice atelierului respectiv, care să reiasă din completarea formularului de înscriere la preselecție.

Capitolul III
Desfăşurarea programului

Art. 6.  În urma selecţiei candidaţilor, promotorul de program – Opera Comică pentru Copii – va întocmi lista cu beneficiarii pe care îi va contacta în vederea anunţării rezultatului.
Art. 7  Promotorul va organiza cursuri/ateliere în toate ariile de preocupare ale proiectului in perioada 2024-2025.
Art. 8  Opera Comica pentru Copii îşi rezervă dreptul de a selecta copiii, pentru a participa la spectacole din stagiunile instituţiei, cu acordul scris al părinţilor.
Art. 9  Promotorul, împreună cu specialiștii din cadrul fiecărui atelier, va împărţi beneficiarii în mai multe grupe de lucru, în funcţie de vârstă, dacă este cazul.

Capitolul V
Comisia de selecţie

Art 10. Comisia de selecţie a candidaţilor este alcătuită de o echipă de specialiști, desemnată de Promotor.

Capitolul VI
Dispoziţii finale

Art.11

  • Beneficiarii minori trebuie să prezinte Promotorului o declaraţie pe proprie răspundere din partea tutorelui prin care acesta îşi exprimă acordul cu privire la implicarea în activităţile programului
  • Fiecare Atelier va avea 30 de întâlniri / an (câte 15 / modul). Plata se efectuează la sediu sau în cont, înainte sau imediat după prima oră de curs,  până cel mai târziu la data de 29 septembrie pentru primul modul. Neachitarea  taxei până la data stabilită conduce automat la excluderea copilului de la atelierul respectiv. Taxa nu este returnabilă.
  • Prin prezența în cadrul activităților organizate de Opera Comică pentru Copii, persoanele din public își dau acordul pentru apariția în fotografiile și înregistrările realizate în cadrul evenimentului și folosirea ulterioară a acestora de către organizator.
  • Fiecare specialist din cadrul Atelierelor „Micul Artist” are întocmit un regulament specific, care va fi adus la cunostinţă beneficiarului și tutorelui beneficiarului, la începutul atelierelor.

REGULAMENT pentru Atelierele ”Micul Artist” desfășurate la sediul OCC în 2024-2025.

Prezentul regulament se aplică tuturor celor care doresc să participe la „Atelierele Micul Artist de la sediul OCC” și să se implice în activitățile organizate în spațiile destinate acestora.

Prin accesarea acestui obiectiv, utilizatorul acceptă toate prevederile prezentului regulament. Organizatorul nu se face responsabil de nicio consecință rezultată în urma nerespectării clauzelor cuprinse mai jos.

Este interzisă distrugerea obiectelor la „Atelierele Micul Artist de la sediul OCC”. În cazul în care se produce distrugerea unui astfel de obiect, părintele / tutorele își asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor.

Este interzis accesul cu băuturi sau mâncare.

Coordonatorul fiecărui atelier vă stă la dispoziție pentru a vă explica modalitățile de lucru și pentru a îndruma copiii în realizarea obiectelor. Profesorul poate decide, in urma unei evaluari, sa va retrageti copilul de la atelierul respectiv dupa primul trimestru.

De asemenea, aveti obligatia sa informati profesorul/coordonatorul atelierului inaintea orei de curs despre eventualele probleme de sanatate ale cursantului prin intermediul grupului de whatsapp. Daca un cursant are mai mult de 3 (trei) absente consecutive nemotivate atunci va fi eliminat de la curs. Inainte de inceperea atelierelor, parintele/tutorele va completa o declaratie pe propria raspundere ca va incredinta cursantul coordonatorului pe intreaga perioada a desfasurarii orelor de curs.

Nu se permit jocuri ce pot pune în pericol integritatea fizică sau psihică a copilului. Participanții vor manifesta un comportament decent, care să nu deranjeze alte persoane. Pentru a ne bucura cu toții de spațiul de lucru, vă rugăm să păstrați curățenia.

Accesul la Atelier. Accesul se face pe la poarta de intrare a OCC și se  merge direct spre corpul de clădire destinat Atelierelor Micul Artist, păstrand distanța față de alte persoane atât în curte cât și pe scările de acces spre ateliere. Copiii se predau profesorului / coordonatorului atelierelor in sala de curs si se preiau de la profesor/coordonatorul atelierelor la finalul cursului; accesul parintilor in sala de curs este strict interzis.

Respectați indicațiile personalului OCC. Vă rugăm să respectați pe parcursul vizitei la noi indicațiile personalului OCC.

Vă rugăm să respecți acest regulament.

Prin prezența în cadrul activităților organizate de Opera Comică pentru Copii, persoanele din public își dau acordul pentru apariția în fotografiile și înregistrările realizate în cadrul evenimentului și folosirea ulterioară a acestora de către organizator.

Prezentul Regulament este afișat pe pagina de internet www.operacomica.ro și este aprobat prin decizie la nivelul conducerii OCC. Prezența la Atelierele Micul Artist de la OCC”  are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament.